Bærtjønn
hyttefelt

       
    Adr.: Jan Roar Teigen, 3697 Tuddal       
Tlf.:  35023711  
92851452        
jroartei@online.no      

  Bilder    Større kart (Reguleringsplan)       


Hjartdal kommune   Reisjå og Bondal utmarkslag


Flotte naturtomter ved Bonsvann til salgs!

Vei, strøm, høy sanitær standard. Feltet grenser inntil Brattefjell/Vindeggen landskapsvernområde.

I området rundt feltet har man et flott turterreng, meget godt fiske, og mulighet for å leie jakt.

For en evt. visning og info, ta kontakt  

For mer informasjon om nærområdet for Bærtjønn hyttefelt, se www.bondal.com

bilde2.jpg (431397 byte) bilde3.jpg (391474 byte) bilde4.jpg (391465 byte) bilde5.jpg (348294 byte)
bilde6.jpg (346532 byte) bilde 1.jpg (316517 byte)

bilde8.jpg (28843 byte)


Panoramabilde - Bonsvatn fra Storsteinnuten - Okt.05